Zdieľať

CHRISTOS RAŽDAJETSJA!
SLAVITE JEHO!

 

 

Vo strani Judejskoj Viflejem stojit,

zvizda nad vertepom blizeňko blestit.

Anhely pojut, nebesa sijut,

nebesnomu Carju slavu vozdajut.

 

Pastuški na poľu, stado sterehly,

prečistuju Ďivu v peščeri znajšly,

prišli vo peščeru, stadu kormu dať,

i smotriat pri jasľach, jest tam Boža mať.

 

Maleňkyj mladenec v pelenach povityj,

u prečistoj Divy, na rukach ležit,

prijňala ku hruďam i kormit Jeho,

i v usta ciluje Syna svojeho.

 

O Hospody, Bože sozdateľu náš,

i blahoslovi nam sej radostnyj čas.

O Hospody, Bože sozdateľu náš,

i blahoslovi nam sej radostnyj čas.

 

Fotogaléria

 

 

 

Rozšírená provinciálna rada

 

V dňoch 7. a 8. decembra 2012 sa konala Rozšírená provinciálna rada. Zasadanie provinciálnej rady s predstavenými všetkých domov sa konalo v Prešove. Sestry sa zaoberali aktuálnymi témami života rádu a Cirkvi. Ústrednou témou stretnutia bola Filipovka, jej história, význam, zvyky a disciplína. Nie menej dôležitým bodom bolo zhodnotenie života a poslania sestier baziliánok od poslednej rozšírenej rady až doteraz. Prítomne sestry mali možnosť znovu raz zažiť spoločenstvo a obohatiť sa poznatkami a životom sestier v iných domoch. Spoločnou liturgickou modlitbou i prostredníctvom Lectio Divina sestry oslávili Boha a prosili o potrebné milosti pre seba, svoje spolusestry a všetkých, ktorých životov sa dotýkajú.

 

 

Asi sme boli dobré ...

 

wink

 

Dňa 5. decembra 2012, akože by to mohlo byť ináč, prišiel aj k nám sv. Mikuláš. Bolo to po večernej Sv. liturgii, keď sme spievali pieseň O kto, kto Nikolaja ľubit...

Veríme, že v tieto dni potešil nie jedno malé srdiečko. V modlitbách pamätáme na tých, ktorí taku peknu radosť nemohli zažiť. Fotky

 

 

Posviacka nového ikonostasu

 

 

Dňa 29. septembra 2012 na sviatok Pokrova presvätej Bohorodičky boli posvätené zrekonštruovaná kaplnka a nový ikonostas v monastyre vo Svidníku. Ikony na ikonostas napísala sestra Monika Fecková OSBM. Obrad posvätenia a Sv. liturgiu slávil o. Michal Onderko ml. protosynkel Prešovskej archieparchie za účasti početných kňazov. Na odpustovej slávnosti sa zúčastnilo okrem sestier baziliánok zo všetkých domov na Slovensku aj cez sto veriacich.

 

 

 

SAREPTA

 

Letný tábor Sarepta 2012 sa uskutočnil v dňoch od 9.-13.7.2012 v ubytovacom zariadení Kamenica nad Cirochou v obci Valaškovce. Tábor sa niesol v duchu vďaky Bohu za živly: slnko, voda vzduch a zem. Každý deň všetci členovia turnusu cestovali leteckou dopravou vždy do inej krajiny a tam prejavovali vďaku za jednotlivé živly. Vďaka animátorom bola úžasná atmosféra. Celý program bol zameraný na duchovné, zábavné, športové a kultúrne aktivity.

sr. Damiána Kuzmová OSBM

 

 

 

Krestu Tvojemu poklaňajemsja vladyko

Vikendové dni 21.-22.09.2012 sme prisvätili duchovnej obnove, ktorú viedol o. Metod Bilančík OSBM.

Pred ukončením duchovnej obnovy bol požehnaný nový kríž s ikonami, ktorý sa nachádza pri vchode do kaplnky v Prešovskom monastyre.

Modlíme sa, nech ukrižovaný Kristus oslobodí od trápení duše i tela každého kto sa k nemu uteká. Nech Bohorodička uzdraví naše súženia a žiale. Sv. Ján Bohoslov nech nás vždy nasmeruje k Tomu, kto sám je Láska.

Krestu Tvojemu poklaňajemsja vladyko, i svjatoje voskresenije Tvoje slavim.

  

 

 

 

Zvláštna provinciálna kapitula

Dňa 15.septembra 2012 sa v Prešovskom monastyre konala Zvláštna provinciálna kapitula sestier. Kapitula sa začala Sv. liturgiou, kde sme prosili Svätého Ducha o Jeho Dary a vnuknutia. Na zasadaní kapituly boli vybraté delegátky na Generálnu kapitulu, ktorá sa uskutoční v Ríme v lete 2013. Zvolenými delegatkami sú sr. Daniela Štefková a sr. Štefánia Blichová. Delegátky taktiež preberali aktuálne témy života v spoločenstve.


 

 

Ďakujeme

 

Chceme sa poďakovať všetkým, ktorí prispeli k tomu, že naša strecha je opravená a môžeme byť spokojné aj pri veľkých dažďoch, že nám nebudú tiecť potôčiky dole stenou v izbách. Ďakujeme za povzbudenie pustiť sa do tejto práce. Aj keď sme finančne na tom boli biedne, dokázali sme to zaplatiť. Ďakujeme aj tým, ktorí nám pomohli finančne, aj keď to boli len malé dary a zďaleka nevystačili na úhradu nákladov, sme radi, že sa ešte našli takí, ktorí majú s nami súcit.


Boli aj takí, ktorí sa veľmi zaujímali o priebeh opráv našej strechy. Psychicky nás to povzbudzovalo, dokonca natoľko, že sme sa s málom peňazí rozhodli ísť do fasády domu. Pravda urobila sa iba predná časť a je ešte potrebné to dokončiť, ale náš dom už aspoň nevyzerá ako schátrala budova.


Niektorí vravia, ako je to možné, že dom je postavený (zrekonštruovaný a pristavený) len nedávno (1993) a potrebuje tak veľa opráv. To je preto, že keď sa robila prístavba, bolo nutné urobiť všetko narýchlo a za lacný peniaz. Robilo sa starými technológiami (okná), používali sa staré materiály (fasáda) a použili sa nové nevyskúšané materiály (lacná tegola).


Teraz pracujeme pomaly, ale veríme, že si aj naďalej pomôžeme. Prosíme len o vaše modlitby a podporu v tom čo robíme a žijeme. Nech Božia sláva a časť sa šíri všade tam, kde nájde iskierku nádeje. Nech bude Boh oslávený obetou života a láskou s akou sestry pomáhajú tam, kde sa nachádzajú: v škole, ale i v úrade, cez katechizáciu, ale i cez bežný rozhovor.

 

 

VČERA A DNES

 

Slávnosť 9O. výročia príchodu sestier baziliánok na územie dnešného Slovenska bola veľkou udalosťou v našej provincii. Príprava na slávnosť začala už niekoľko mesiacov vopred a bola obdobím, ktoré nás nanovo pretváralo a navzájom zblížilo. Každá sestra prispela svojimi schopnosťami a darmi. S modlitbou sme zdolávali aj prekážky na ceste, povzbudené veľkou odvahou a obetavosťou piatich sestier - m. Magdalény Humeňukovej, m. Ahnety Zenknerovej, sr. Vasiliji Hlibovickej, m. Ireny Oleksiukovej a sr. Markijany Matiasovej, ktoré pred 90. rokmi prijali výzvu prísť do Prešova ako Božiu vôľu. Aj im vďačíme za to, že sme tu. Prosíme o modlitby aj čitateľov našej stránky, aby sme túto štafetu, ktorú dnes máme v rukách vedeli zajtra odovzdať budúcim generáciám. Fotogaléria

  

sr. Dominika OSBM

 

 

 

BLAHOŽELÁME

 

 

Dňa 6. jula 2012 bola sestra Petra Helena Zahorjanová promovaná a bol jej odovzdaný diplom s titulom Magister (Mgr.), po ukončení vysokoškolského štúdia na Vysokej škole zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety v Bratislave v študijnom programe: sociálna práca.

NA MNOHAJA I BLAHAJA ĽITA!

 

   

 

 

Rád sestier sv. Bazila Veľkého v SR

Vás srdečne pozýva na slávnosť

90.výročia príchodu sestier baziliánok do Prešova,

ktorá sa uskutoční 11. augusta 2012

 

 

9.00 hod.  Archijerejská sv. liturgia

v Katedrálnom chráme sv. Jána Krstiteľa v Prešove;

Spieva komorný študentský zbor

Národnej hudobnej akadémie Mykolu Lysenka

z Ľvova, Ukrajina

 

11.00 hod.  Včera a dnes – kultúrny program

Kino Scala (oproti veľkej pošty)

 

sestry baziliánky

 

 

 

90. VÝROČIE PRÍCHODU SESTIER BAZILIÁNOK DO PREŠOVA

 

Rád sestier svätého Bazila Veľkého na Slovensku je mníšskym rádom byzantsko-slovanského obradu. Svoje počiatky má v štvrtom storočí. Svätý Bazil a jeho sestra sv. Makrína boli zakladateľmi monastierov pre mužov i ženy vo svojej rodnej Cézarei Kapadóckej v Malej Ázii (súčasné Turecko). Silnou stránkou Bazilovho mníšskeho ideálu bol život podľa Evanjelia: rast v čnostiach cez spoločný život, prácu a modlitbu.

História účinkovania sestier baziliánok na našom území sa začala písať pred deväťdesiatimi rokmi.  Na pozvanie generálneho vikára prešovského biskupstva Dr. Mikuláša Russnáka prišlo do Prešovskej eparchie  25. augusta 1922 zo Stanislavova (dnes Ivano-Frankivsk, Ukrajina) päť sestier –  Magdaléna Humeňuková, Ahneta Zenknerová, Vasilija Hlibovická, Irena Oleksiuková a Markijana Matiasová.  Sestry viedli internáty, sirotince a učili na meštianskych školách. Spočiatku bývali v priestoroch biskupskej rezidencie, neskôr vladyka  Peter Pavol Gojdič OSBM zakúpil dom na Francisciho ul. 19 (teraz Plzenská ul.).

Vo februári 1949 polícia urobila prehliadku monastyra v Prešove a uväznila sestry, ktoré boli pôvodom z Haliče. Po štyroch mesiacoch väzenia ich previezli do tábora nútených prác. Sestrám v Prešove zakázali od septembra 1949 prijímať dievčatá do internátu. Dňa 2. septembra1949 dostali príkaz opustiť monastyr. V tejto neľahkej situácii ich prichýlil vladyka Peter Pavol Gojdič OSBM v svojej rezidencii.

16. marca 1950 sestry dostali príkaz opustiť do troch dní Prešov a územie východného Slovenska. Začala sa cesta strastí, ale aj viditeľnej Božej prozreteľnosti. Milosrdné sestry sv. Vincenta boli prvé, ktoré im v najťažšej chvíli podali pomocnú ruku. Mladé sestry vďaka nim popri svojej učiteľskej profesii, nadobudli teoretické a najmä praktické poznatky v oblasti zdravotníctva. Iné pracovali v textilných továrňach, alebo boli umiestnené v sústreďovacích kláštoroch. Každých päť rokov ale i častejšie boli prevážané na iné miesto, nakoľko odmietali účasť sa štátnych voľbách.

Avšak v roku 1969 svitlo na krajšie časy. Naša Gréckokatolícka cirkev, ktorá bola postavená mimo zákon od roku 1950, dostala slobodu a sestry baziliánky sa mohli vrátiť na východné Slovensko. Vtedy aj keď tajne, začala sa rozvíjať práca s mládežou a otvoril sa tajný noviciát. Sestry pracovali v rôznych zamestnaniach, ale žili v malých spoločenstvách a rozširovali evanjeliovú zvesť spôsobmi ako sa len dalo.

Po nežnej revolúcii, keď sa spoločenská situácia výrazne menila, tajné sestry boli pripravené vystúpiť na verejnosť. Svoju vieru a rehoľné povolanie manifestovali tým, že 21. novembra 1989 išli do práce už v rehoľných rúchach. Napokon sestry mohli začať rozširovať svoje účinkovanie v mestách, z ktorých boli v roku 1950 nútené odísť.

Osobné príklady a činnosť sestier baziliánok v Prešovskej eparchii v medzivojnovom období, v čase likvidácie Gréckokatolíckej cirkvi, nie sú iba akýmsi ,,archívnym materiálom“ bez výpovednej hodnoty. Ich život, apoštolát, služba, ako aj samotný príchod na naše územie, boli odpoveďou na potreby eparchie, veriacich v tej dobe, ktorých nebolo málo. V medzivojnovom období, plnom nedostatkov materiálnych, citových, ale i duchovných, tak potrebných pre plnohodnotný život človeka sa snažili byť deťom a mládeži vychovávateľkami, učiteľkami, duchovnými matkami, pre štát však boli cudzinkami, ba nežiaducimi osobami.

Duchovnými a materiálnymi prostriedkami sestrám pomáhali dobrodinci a predstavitelia miestnej Gréckokatolíckej cirkvi. Počnúc generálnym vikárom Dr. Mikulášom Russnákom, ktorý im bol oporou v začiatkoch, pomáhal križevacký biskup Dionýz Nyaradi, ako aj biskup Pavol Peter Gojdič svojou otcovskou starostlivosťou v čase likvidácie Gréckokatolíckej Cirkvi v 50-tych rokoch 20. storočia. V roku 1922 prišli do Československa, aby pomáhali deťom bez rodiny a domova tým, ktoré žili v chudobe s neistou budúcnosťou, aby ich vychovávali v láske, vo viere, v mieri. V čase komunistického režimu zostali sestry baziliánky v priebehu niekoľkých dní bez príbytku, práce, občianskych práv, s veľkým ,,otáznikom“ visiacim nad budúcnosťou každej sestry i celého Rádu.

Do Prešova sa sestry vrátili v roku 1990, keď ako prvé po revolúcii otvorili Strednú cirkevnú školu – SZŠ sv. Bazila Veľkého na Kmeťovom stromoradí. Nakoľko im monastyr na Plzenskej ulici nebol vrátený, zakúpili si dom na Narcisovej ul. č. 1, ktorý zrekonštruovali a rozšírili o kaplnku a ďalšiu bytovú časť.

V súčasnosti sestry baziliánky pôsobia aj v Bardejove, vo Svidníku a v Medzilaborciach. Okrem apoštolátu modlitby sa venujú katechéze, šitiu liturgických rúch a zástav, písaniu ikon, pracujú v Strednej zdravotníckej škole sv. Bazila Veľkého i v školskom internáte, na Arcibiskupskom úrade, v snahe šíriť Radostnú zvesť a Božie kráľovstvo vo svete.

V kontexte 90. výročia príchodu Rádu sestier sv. Bazila Veľkého na územie dnešného Slovenska, ktoré si pripomíname v auguste 2012, pohľad do minulosti odkrývajúci život Bohu zasvätených žien, plný viery, lásky, odovzdanosti Božej vôli a nádeji aj v tých najťažších životných situáciách, dáva aj človeku dnešnej doby návod ako kráčať cestou života a čeliť prekážkam.

 

 

 

Letný tábor MAKRÍNKA 2012

 

Aj tento rok sme prežili týždeň plný radosti (30.06.-4.07.2012) spolu s mladými a deťmi na Mníchovskom potoku pri Bardejove. Téma tábora bola „Kráčame spolu!“. O to sme sa usilovali pri prechádzaní po imaginárnych ostrovoch: Trpezlivosti, Radosti a Odvahy. Na týchto našich výpravách nás sprevádzali sv. Makrína, sv. Filip Neri a sv. Bazil Veľký, ktorí nám svojim životom dávali príklad ako si osvojiť čnosti, ktoré by nemali chýbať Božím deťom.

Deti od 6 do 16 rokov spolu so svojimi animátormi tvorili skupiny, v ktorých mohli prejaviť svoje talenty, zručnosti, no ich hlavnou úlohou bolo predovšetkým vždy kráčať spolu za vytýčeným cieľom. Každý deň sme sa zjednocovali pri slávení Sv. Liturgie, pri rôznych aktivitách v skupinkách, či spoločnej modlitbe. Vďaka dobrému počasiu sme mohli využiť bazén, ktorý bol zdrojom úprimnej radosti pre mnohých - malých i veľkých. Celý čas sme prežili v zdraví, bez väčších zranení.

Posledný rozlúčkový večer bol plný smiechu, radosti i sĺz dojatia. Aj to bolo dôkazom toho, že to bol požehnaný čas a mnohí sa už teraz tešia na tábor o rok. Veríme, že sa opäť stretneme a ponúkneme deťom možnosť ako prežiť plnohodnotne čas prázdnin. Nech Boh žehná všetkých zúčastnených, deti, animátorov,  sestry a dá im všetky potrebné milosti za ich obetavosť a ochotu pri budovaní dobrého diela.

sr. Dominika OSBM

 

 

 

Duchovná obnova pre mladých

 

Duchovná obnova posledná v tomto školskom roku bola spojená s turistikou dňa 12. mája 2012. Tento rok sme vybrali trasu z Lipovca do Lačnova cez Lačnovský kaňon. Zažili sme prekrásny deň v malebnej nádhernej Božej prírode. Putovanie bolo tematicky prepojené s témou prichádzajúcej nedele o slepom od narodenia. Aktivitou sme si yyskúšali aj prakticky ako sa cíti slepý, ale tiež ako sa cíti jeho okolie, ktoré sa o neho stará. Pri spoločnej modlitbe sme potom ďakovali Bohu sme za dar zraku a nie iba telesného.

Tešíme sa na ďalšie duchovné stretnutia v nasledujúcom školskom / akademickom roku. Fotky

 

 

 

BLAHOŽELÁME...

 

V spoločenstve sestier v Prešove sme sa v sobotu 5. mája 2012 modlili a ďakovali Bohu za 25 rokov od prvých sľubov sestry Teodózie Vírovej a 50 rokov života sestry Myrony Gajdošovej. Náš spoločný deň pozostával z duchovnej prípravy, ktorú viedol o. Markián OSBM, Božskej liturgie, obnovy sľubov sestry Teodózie a spoločenstve pri sviatočnom stole.

Naším sestrám oslávenkyniam želáme a vyprosujeme všetky potrebné milosti na svojej životnej i duchovnej ceste, aby boli vernými nasledovníkmi Krista na ceste duchovného povolania.

NA MNOHAJA I BLAHAJA LITA!

 

 

 

 

Prezentácia knihy Nykolaji Oľgy Mydlíkovej

 

Rád sestier sv. Bazila Veľkého v SR v týchto dňoch vydal knihu Сторінки мого життя - Príbeh môjho života. Je to pravdivý príbeh sestry Nykolaji, ktorá túto knihu napísala z vlastných spomienok. Kniha je dvojjazyčná ukrajinsko-slovenská s dokumentačnou a fotografickou prílohou.

„Kniha spomienok sestry Nikolaje z Rádu sestier sv. Bazila Veľkého (občianskym menom Oľgy Mydlíkovej) predkladá čitateľovi pohnuté osudy veriacej ženy, rehoľnej sestry, ktorej život odzrkadľuje náboženské a spoločenské pomery 20. storočia v bývalom Československu. Proces vzniku knihy bol dlhý a zložitý. Sestra Nikolaja, ktorá prežíva jeseň svojho života v kláštore sestier baziliánok v Prešove, sa na podnet a povzbudenie svojich dlhoročných priateľov rozhodla napísať svoje pamäti. Napriek výrazne zhoršenému zraku sa odhodlala načrieť hlboko do svojich spomienok a podeliť sa o radosti a úzkosti, úspechy i sklamania, ktoré vo svojom mnohotvárnom živote prežila.“ (výber z Predslovu knihy od Mgr. Stanislava Gábora)

Prezentácia knihy sa uskutočnila v sobotu 14.apríla 2012 v Monastieri sestier sv. Bazila Veľkého na Narcisovej ulici v Prešove, na ktorej sa zúčastnili mnohí známi a priatelia sestier baziliánok ako aj milovníci histórie a zástupcovia a podporovatelia organizácií nespravodlivo stíhaných.

Stretnutie sa začalo panychídou za nespravodlivo stíhaných, ktorí nás predišli do večnosti a tiež modlitbou za živých svedkov, ktorí trpeli prenasledovanie, znášali útrapy, psychický nátlak, vyšetrovanie, väzenie a boli ochotní obetovať i vlastný život za spravodlivosť, právo svedomia a vieru. Počas prezentácie knihy okrem plánovaných prispievateľov slova vystúpili i ďalší, ktorých sa téma dotkla. Prítomní mali možnosť zažiť spontánne spoločenstvo, ktorého spájala minulosť a spolucítenie s utrpením páchaným na nevinných ľuďoch.

Maty Nikolaji Mydlíkovej želáme, aby jej kniha prispela k svedectvu a nezabudnuteľnej pamiatke na obetavosť jej podobných ľudí, ktorí svojou jednoduchosťou, ale aj veľkou obetou vlastného života prispeli k šíreniu dobra, spravodlivosti a viery.

 

 

Воскресіння Христовe!

 

Дорогі у Христі! У цей світлий празник Воскресіння Христового хочу завітати із пасхальним привітом до оселі кожного з вас. Нехай слова найдавнішої апостольської проповіді «Христос воскрес!» залунають сьогодні всюди, де б’ється серце, та покличуть його до радості та єдності із своїм братом і сестрою. Поділімося нині свяченим з усіма, хто потребує, та донесімо цю радість до кожного, хто сумує. Нехай світло Христа, який переможно виходить із гробу, просвітить кожного з нас, дасть силу та впевненість, зміцнить у вірі, надії, любові та дарує свій мир.

Христос воскрес! 

                            + СВЯТОСЛАВ

 

 

 

CHRISTOS VOSKRESE!

VOISTINU VOSKRESE!

 

Včasráno prišli sväté ženy k hrobu Darcu života.

Našli na kameni sedieť anjela, a on ich takto oslovil:

Prečo hľadáte Živého medzi mŕtvymi?

Prečo oplakávate Nesmrteľného?

Choďte, oznámte vzkriesenie učeníkom.

(Veľkonočná stychira)

To je úlohou i každého z nás každý deň,

ale o to viac v dnešný deň:

Ísť a oznámovať VZKRIESENIE:

CHRISTOS VOSKRESE!

VOISTINU VOSKRESE!

 

 

 

 

Slovko na posledný týždeň Veľkého pôstu...

 

V čase Veľkého pôstu sme dostali pekný pozdrav s usmernením od Väčšieho arcibiskupa Ukrajinskej gréckokatolíckej cirkvi Sviatoslava (Ševčuka). Jeho slová adresované nám, ale aj všetkým čitateľom našich stránok si môžete prečítať nižšie.

Veríme, že čas Veľkého pôstu, ktorý sa tento týždeň definitívne ukončí je pre každého z nás skúsenosťou s Bohom a jeho milosrdnou láskou k nám.

Prajeme všetkým, aby tieto dni, v ktorých si budeme okrem našej slabosti a Božej milosti pripomínať aj bolesť a strasti Isusa Christa, priniesli nám duchovnú radosť a nádej v slávne vzkriesenie, ktorého účastníkmi sa túžime stať.

 

Дорогі в Христі!

Час Великого посту відкриває нам шлях до неба. Ступімо на нього в дусі покаяння, молитви та милостині. Разом пройдімо його, зростаючи в благодаті Святого Духа. Нагадую вам про обов’язок приступити в цей благословенний час до святих таїнств Сповіді та Причастя. Нехай Великий піст дарує нам оновлення духовного життя, пробудження християнської ревності та любові до Бога й ближнього у наших парафіяльних спільнотах та монаших обителях. Благаю в нашого Отця, який «хоче, щоб усі люди спаслися і прийшли до пізнання істини» (1 Тм. 2, 4), аби пригорнув усіх вас до свого милосердного батьківського серця та, простивши ваші провини, силою Святого Духа вчинив вас причасниками слави воскресіння Його Божественного Сина.

Благословення Господнє на вас!

† СВЯТОСЛАВ

Дано в Києві,

при Патріаршому соборі Воскресіння Христового,

у Сиропусну суботу, 25 лютого 2012 року Божого

 

 

 

Kvetná nedeľa

 

 

 

Už pred svojim utrpením, Kriste Bože, dokázal si pravdivosť viery vo všeobecné zmrtvýchvstavnie, lebo si vzkriesil Lazára. Preto aj my spolu s jeruzalemskými deťmi nesieme ratolesti ako znamenia víťazstva a k tebe, Víťazovi nad smrťou voláme: „Hosanna na výsostiach! požehnaný, ktorý prichádza v mene Pánovom“.

 


 

 

Obnova sľubov

 

Na sviatok Blahoviščeňa Presvätej Bohorodičky, dňa 25.marca 2012 sestra Paula Ivančová zložila svoje dočasné sľuby.

Sestre Paule vyprosujeme hojné milosti v jej Bohu zasvätenom živote, aby mala silu stále kráčať v šľapajach Krista a nasledovať ho svojím životom.

NA MNOHAJA I BLAHAJA ĽITA!

 

 

Stretnutie spoločníčok sestier baziliánok

 

V dňoch 21.–22. januára 2012 sa konalo v kláštore Rádu sestier sv. Bazila Veľkého stretnutie Spoločníčok sestier baziliánok na, ktorom som sa zúčastnilo osem záujemcov o prijatie. Program stretnutia bol prípravou na prijatie záväzku členstva v spoločenstve Spoločníkov sestier baziliánok.

Samotný obrad prijatia členov do členstva sa konal počas večierne. Spoločníci podpísali zmluvu o spolupráci a na znak členstva bol im darovaný baziliánsky znak, ktorý môžu hrdo nosiť na svojej hrudi. Je to znak sv. Bazila Veľkého, ktorý znázorňuje horiaci (láskou) stĺp (pevnosť), ktorý siaha od zeme do neba (teda nemá obmedzenia v láske k Bohu). Slnko je symbol Boha (Lásky), ku ktorému všetci smerujeme. Stĺp je okrúžený vavrínovou a dubovou vetvami. Vavrín znamená vytrvalosť(v dobrom) a víťazstvo (nad hriechom a zlom) a dubová vetva silu (viery) a pevnosť, neoblomnosť (pri hlásaní evanjelia). Znak sv. Bazila predstavuje čnosti, ktoré on vlastnil a o ktoré sa snažíme.

Prosíme sv. Bazila a jeho sestru sv. Makrínu nech sa prihovárajú za baziliánsku rodinu pred Bohom.

 

 

Bohojavlenie

 

Pri tvojom krste v Jordáne zjavila sa, Pane, poklonyhodná Trojica. Otcov hlas ti vydal svedectvo. Nazval ťa svojím milovaným Synom. Aj Duch Svätý v podobe holubice potvrdil pravdivosť týchto slov. Svojím zjavením si osvietil celý svet. Kriste Bože sláva tebe.                                                                                            (Tropár)

Zjavil si sa dnes celému svetu, Pane. A tvoje svetlo aj nás ožiarilo, preto ťa vrúcne oslavujeme. Zostúpil si k nám a ukázal sa, Svetlo neprístupné.

(Kondák)

 


 

 

So svjatymi upokoj Christe

dušu raby Tvojeja...

 

S odovzdanosťou do vôle Božej oznamujeme,

že nebeský Otec povolal dňa 3. januára 2012 do nebeského domova svoju dcéru

 

sestru Michaelu Annu Haľkovú OSBM

rehoľnú sestru Rádu sestier sv. Bazila Veľkého.

 

Zomrela v 69. roku života a 39. roku rehoľného života.

Mníšsky pohreb sa konal dňa 4. januára 2012 o 1700 hod.

v monastieri sestier baziliánok, Narcisová 1, Prešov.

Zádušná svätá liturgia s poslednou rozlúčkou sa konala dňa 5. januára 2012 o 1100 hod.

v chráme Božej Múdrosti vo Svidníku.

sestry baziliánky

Blaženyj pokoj i vičnaja Jej pamjať!

 

 

Požehnaný nový rok 2012

 

Sv. Vasilij

Sv. otče náš Vasilije Velikyj moli sja za nás, i za vsich, jaki ko Tebi pribihajut.

 

TOPlist