Zdieľať

Na 5 minút s nami

 

Predstavujeme Vám kráky dokument o tom ako pracujú naše sestry: sr. Atanázia a sr. Sebastiana na rómskom sídlisku Poštárka pri Bardejove. Táto "päťminútovka" je dielom sr. Ivi Kušikovej SSpS pre projekt webstránky zasvätenyzivot.sk

https://www.youtube.com/watch?v=J3VnsbqB6zM


 

imageNaše sestry v Televízii LUX

 

     Dňa 17. 12. 2015 sestry prijali pozvanie do relácie Doma je doma. Túto reláciu si môžte pozrieť v archíve:

http://www.tvlux.sk/archiv/play/8835

 

 


 

image

VSTUPOM CEZ SVÄTÚ BRÁNU

PÁPEŽ OTVORIL JUBILEJNÝ ROK MILOSRDENSTVA

    „Toto je brána Pánova! Otvorte mi brány spravodlivosti!“ Po týchto slovách Svätý Otec František roztvoril bronzovú Svätú bránu Vatikánskej baziliky a zostal v tichu stáť na jej prahu. „Pre tvoje veľké milosrdenstvo vstúpim do tvojho domu, Pane,“ – povedal do ticha a krátko po jedenástej hodine ako prvý vošiel do chrámu. Katolícka cirkev na celom svete tak vstúpila do slávenia Mimoriadneho svätého roka milosrdenstva, ktorý potrvá do 20. novembra 2016.

    Pripomenul tiež polstoročnicu od ukončenia Druhého Vatikánskeho koncilu, ktorý charakterizoval ako „skutočné stretnutie medzi Cirkvou a ľuďmi našich čias“. Ako povedal, súčasné Jubileum milosrdenstva zaväzuje veriacich „nezanedbať ducha, ktorý vzišiel z Koncilu, ktorým je duch Milosrdného samaritána.“ Nech vstúpenie Svätou bránou vedie Cirkev práve k osvojeniu si tohto ducha milosrdenstva, zaželal celej Cirkvi pápež František.

                                                                                                                                 Zdroj: TK KBS


 

image

 

 

VZÁCNA NÁVŠTEVA

    Po sviatočnej Svätej Liturgii dňa 6. 12. 2015 k nám zavítala vzácna návšteva a to sám sv. Mikuláš, ktorý pochválil a zároveň sladko odmenil deti prítomné v našej kaplnke za ich peknú modlitbu... no malá odmena sa ušla aj ostatným veriacim.

Nech tento veľký svätec obdarí Vaše životy dobrom hmotným aj duchovným.

 

 


    

imageRADOSŤ ZO ŽIVOTA ZAPLNILA BRATISLAVU 

 

     Dav, aký Bratislava podľa mnohých ešte nezažila, tvorený účastníkmi zo všetkých kútov Slovenska meral cestu ulicami Bratislavy v radostnej a pokojnej atmosfére ohlasujúcej motto pochodu „Radosť zo života“. Samotného pochodu centrom hlavného mesta našej republiky sa podľa odhadov organizátorov zúčastnilo od 70 000 do 85 000 účastníkov.

 „Pokojná radostná atmosféra, ktorá sa niesla ulicami hlavného mesta sú dôkazom, že ľuďom v našej krajine záleží na ochrane života od jeho počatia až po prirodzenú smrť. 20. september 2015 si budeme všetci pamätať ako deň, kedy po Košiciach i Bratislava oslavovala život, ktorý by mal byť vždy darom prijatým a nie odmietnutým. Myslím si, že po dnešnom dni môže magistrát mesta Bratislavy uvažovať o premenovaní Námestia SNP na Námestie Slovenského Národného Pochodu. Chcem poďakovať všetkým, a nie je ich málo, ktorí prispeli k takémuto nádhernému výsledku.“– povedal Marek Michalčík, hlavný koordinátor Národného pochodu za život. 

Zdroj: www.pochodzazivot.sk


 

VÍKENDOVKA S REHOĽNÍKMI na Juskovej Voli


 

imagePÚŤ MLADÝCH DO ĽUTINY

 

     Dňa 5. septembra 2015 sa na pútnickom mieste v Ľutine konal už   5. ročník Púte mladých, ktorú zorganizovalo GMC Bárka v spolupráci s Komisiou pre mládež Prešovskej archieparchie a Košickej eparchie. Tento rok to všetko začalo v sobotu ráno katechézou s názvom Čaša čistoty, ktorú povedal vladyka Milan Lach SJ a po nej sme mali možnosť duchovne sa nasýtiť pri Svätej Liturgii, ktorú slávil vladyka Ján Babjak SJ. Po krátkej prestávke a obede z vlastných zásob nasledoval program pod názvom „Navštív rehoľníka“, kde si jednotlivé rehole pripravili aktivity pre skupinky mladých. Po modlitbe Korunky k Božiemu milosrdenstvu sme sa vybrali na mariánsku horu, kde tento krásny deň zavŕšil koncert kapely Onezim.  


 

imageBOLI SME NA P15

 

 V dňoch 30. 7. - 2. 8. 2015 sa konalo Národné stretnutie mladých v Poprade na ktorom sa stretlo 3000 mladých a nechýbali ani rehoľníci a rehoľníčky z celého Slovenska. Toto stretnutie bolo zároveň prípravou na Svetové dni mládeže, ktoré budú o rok v poľskom Krakove. 

     Témou P15tky bola myšlienka, ktorú pre mladých vybral na tento rok Svätý Otec František. Išlo o citát z Matúšovho Evanjelia "Blahoslavení čistého srdca, lebo oni uvidia Boha." Mladí mali možnosť stretnúť sa s Kristom v mladej Cirkvi, zažiť spoločenstvo medzi sebou a prinášať svetu evanjelium. Postupne sa odhaľovali poklady, ktoré má aj každý jeden z nás, poklady ktoré nám ponúka Cirkev a viera.

     My, sestry baziliánky sme mladým na EXPO povolaní predstavili náš Rád, zakladateľov, spôsob života a tiež modlitbu. Ďalším pokladom, ktorý sme spomenuli bola naša sestra Vasilija Hlibovická OSBM. Tento rok si pripomíname 120. rokov od jej narodenia. Nazývali ju aj „Ukrytá fialka“ pre jej tichý, skromný a skrytý spôsob života. Bola príkladnou sestrou, dobrou učiteľkou a vychovávateľkou. Zomrela v mladom veku v povesti svätosti.

Myslím, že z tohto stretnutia budeme ešte dlho čerpať pri našej službe mladým.

Takže do zobaczenia w Krakowie...  


 

PROVINCIÁLNA KAPITULA VOLIEB

 

V dňoch 2.-5.07.2015 sa konala druhá časť Provinciálnej kapituly.
2.07.2015 sestry slávnostne poďakovali odchádzajúcej rade za ich službu.
3.07.2015 bol deň prípravy pred voľbami provinciálnej predstavenej.
4.07.2015 bol dňom volieb provinciálnej predstavenej. Ráno po spoločnej modlitbe utierne bola Slávnostná liturgia s archijerejom vladykom Milanom Lachom SJ, ktorý sa prihovoril sestrám a zdôraznil, že každá zmena je iskrou, ktorá má znova rozpáliť oheň lásky k Bohu a blížnym. Na Sv. liturgii boli prítomní aj otcovia baziliáni prešovského monastyra: o. Metod Bilančík OSBM a o. Markián Greško OSBM. Pred samotnými voľbami sa sestry delegátky zišli v kaplnke a kľačiac s horiacimi sviecami prosili o Sv. Ducha a v sprievode odišli do kapitulárnej miestnosti vykonať voľby. Počas nej sestry delegátky zvolili nové vedenie provincie. Za provinciálnu predstavenú bola zvolená m. Daniela Jaroslava Štefková OSBM.
Dňa 5.07.2015 sa konali voľby radkýň. Novými radkyňami sa stali: sr. Alžbeta Melánia Dacejová OSBM prvá radkyňa a vikárka, sr. Andrea Mária Lopatová OSBM druhá radkyňa, sr. Damiána Amália Kuzmová OSBM tretia radkyňa a sr. Romana Renáta Blichová OSBM štvrtá radkyňa.
Novému vedeniu provincie Rádu sestier sv. Bazila Veľkého v SR želáme a vyprosujeme múdrosť vo vedení provincie, radosť, ochotu a obetavosť vo všetkých záležitostiach, ktoré budú denne stretávať.

 

 

DEŇ OTVORENÝCH KLÁŠTOROV

 


Dňa 27.júna 2015 sme mali aj my v Prešovskom monastyre Deň otvorených kláštorov. Pripravili sme si pre návštevníkov teoretické príhovory, videá ale aj praktické úkážky ručných prác, ktoré sestry robia popri svojej práci-apoštoláte. Nechýbali aj drobné darčeky a ponuknutie hostí. Všetci sa z Dňa otvorených dverí tešili. Tí, ktorí nemohli prísť, dúfaju, že o rok sestry nanovo pripravia takýto Deň otvorených kláštorov.
 

 

 

PROVINCIÁLNA KAPITULA SESTIER BAZILIÁNOK

 

V dňoch 18. až 21.júna 2015 sa konala prvá časť provinciálnej kapituly sestier baziliánok v Prešove. Provinciálna kapitula je podstatným nástrojom spolupatričnosti. Koná sa každých 5 rokov. Zvoláva ju provinciálna predstavená. Na kapitule berú účasť delegátky, ktoré boli volené všetkými sestrami. Kapitula takto vyzýva každú sestru, aby sa priamo, alebo nepriamo podieľala na rozhodovacom procese.
V prvej časti kapituly sa zišli delegátky, ktoré sa venovali záležitostiam provincie. Ich cieľom bolo zhodnotiť duchovný, apoštolský, finančný a administratívny stav provincie. V druhej časti kapituly, ktorá sa bude konať o dva týždne sestry delegátky budú vyberať nové vedenie provincie.
V tomto Roku zasväteného života, keď si pripomíname aj 120 rokov od narodenia sestry Vasilije Hlibovickej OSBM, ktorá zomrela v povesti svätosti s dôverou sa obraciame k Bohu a prosíme, aby sme boli vnímavé na Jeho vnuknutia a dokázali ísť za Jeho hlasom čokoľvek od nás bude prosiť.

 

 

STRETNUTIE SPOLOČNÍKOV SESTIER BAZILIÁNOK

 

V dňoch 12.-13. júna 2015 sa konalo jedno z hlavných stretnutí spoločníkov sestier baziliánok. Stretnutie sa konalo v monastyre Rádu sestier sv. Bazila Veľkého na Narcisovej ulici v Prešove.
Stretnutia sa zúčastnili stáli ale aj noví členovia, ktorí sa túžili zapojiť do spoločenstva. Počas týchto dní boli za nových členov prijatí štyria kandidáti z toho jeden muž.
Spoločníkom sestier baziliánok sa môže stať každý úprimne zmýšľajúci kresťan, ktorý chce rásť v duchovnom živote, mať spoločenstvo, ktoré ho podporuje a v nemalej miere ho inšpiruje duchovnosť sv. Bazila. So sestrami baziliánkami ho viaže túžba kráčať spoločnou cestou duchovnosti a vzájomnej podpory.
Novým členom ale aj tým, ktorí s odvahou kráčajú cestou spoločníkov vyprosujeme hojnosť Božích milostí a pre ich rodinných príslušníkov radosť z toho, že majú pri sebe blízke osoby, ktorým nie je ľahostajný ich duchovný život.

 

 

 

Drahý naši duchovní podporovatelia,

 

chceme Vám oznámiť, že v našej Provincii bolestnej Matky Božej Rádu sestier sv. Bazila Veľkého so sídlom v Prešove, Narcisová 1, sa bude v tomto požehnanom roku zasväteného života konať provinciálna kapitula, ktorá je rozdelená do dvoch častí:

18.-21.06.2015 – Provinciálna kapitula pre riešenie záležitostí

2.-5.07.2015 – Provinciálna kapitula volieb

Tento rok je pre nás zvlášť významný aj preto, že je 120. výročím narodenia našej sr. Vasylie Hlibovickej OSBM, ktorá zomrela v povesti svätosti. Prosíme Vás o modlitebnú podporu, aby tieto milostivé dni obnovili nás nielen v službe vedenia, ale aj v duchu radosti z povolania a odovzdania sa službe a vernosti Bohu.

                                                                                               Sr. Josifa Helena Šimová OSBM                                                                                                              provinciálna predstavená

 

 

Rozšírená provinciálna rada

 


Dňa 18.04.2015 sa v Prešovskom monastyre zišla Rozšírená provinciálna rada sestier baziliánok, aby zhodnotila poslanie rádu za posledný polrok. Provinciálna rada na čele s predstavenou sestrou Josifou Šimovou sa tiež zamýšľali spolu s predstavenými domov nad baziliánskou identitou sestry baziliánky Provincie bolestnej matky Božej. Každá doba pred nás kladie svoje potreby a výzvy, naša identita je to čo je v nás, našej komunite dlhodobo z Božej milosti vložené a čím sa aj navonok vyznačujeme. V tomto milostivom čase Roku zasväteného života, keď sa pripravujeme na ďalšiu provinciálnu kapitulu modlime sa, aby sme poznali Božiu vôľu v tom čo nám Boh posiela a boli tým čím nás Boh chce mať.

 

 

Svetlý týždeň

 

Cárske a diakonské dvere sú otvorené celý Svetlý týždeň – nebo je otvorené, otvorilo sa Kristovým vzkriesením. Každý deň Svetlého týždňa je ako nedeľa (utiereň i večiereň sa slúžia skoro rovnako ako v nedeľu Paschy, jednotlivé dni sa postupne striedajú hlasy, tak ako sa cez rok striedajú každú nedeľu). Svetlý týždeň je tak výnimočným v cirkvi, že všetky bohoslužby v tomto týždni (s výnimkou eucharistickej liturgie) majú svoju špecifickú štruktúru a kňazi sú stále oblečení v kompletných rúchach. Utierne sa podobajú na utiereň Paschy. Hodinky (časy), povečerie a polnočnica majú namiesto žalmov a zvyčajných modlitieb paschálne spevy.

Počas bohoslužieb Paschy sa má správne celý čas stáť (kedysi sa to aj zachovávalo dosť dôsledne v našich farnostiach). Stáť sa má cez celý Svetlý týždeň – to vyjadruje našu radosť zo vzkriesenia. Radosť zo vzkriesenia je taká, že nás až vzpružila, zdvihla zo stoličiek (ako na futbale alebo na hokeji, keď padne gól, nikto nesedí, všetci od radosti vstanú). Státie je postojom radosti a oslavy (a zároveň úcty). Rozhodne by sa v tomto období nemalo kľačať. Podľa predpisov 20. kánona Prvého ekumenického snemu v Nikei (r. 325) sa nesmie kľačať od Paschy do Zostúpenia Svätého Ducha a tiež všetky nedele počas roka, lebo je to obdobie oslavy vzkriesenia (každá nedeľa je ako Pascha).

"Keďže niektorí v nedeľu aj počas Päťdesiatnice kľačia, tento svätý snem sa uzniesol, že modlitby sa budú Pánovi vzdávať postojačky, aby sa v každej farnosti všetko zachovávalo podobne." (1. všeobecný koncil, kánon 20)  Rozhodnutie tohto koncilu nebolo nijakým iným ekumenickým koncilom zrušené.

Na tomto mieste bude užitočné povedať niečo o postojoch, čo vyjadrujú:
• Kľačanie je postojom pokánia, pokory, vyjadruje poníženie sa, uvedomenie si vlastných hriechov (predpísané v našom obrade len vo Veľkom pôste) alebo vyjadruje veľmi naliehavú prosbu (predpísané na večierni v nedeľu Zostúpenia Svätého Ducha). Kľačanie na Východe nebolo výrazom úcty; úctu vyjadruje poklona (úklon).
• Státie je prejav úcty, počúvania, pripravenosti, pohotovosti a zároveň je postojom, ktorý vyjadruje radosť a oslavu, je to postoj vzkriesenia, zmŕtvychvstania.
• Sedenie je prejavom počúvania (pôvodne sa sedelo len pri kázni).
Od nedele Paschy ďalších 40 dní sa zdravíme pozdravom Christós voskrése! – Voístinu voskrése! po slovensky: Kristus vstal zmŕtvych! – Skutočne vstal zmŕtvych! po grécky Christós anésti! – Alithós anésti!

Zdroj: http://www.grkat.nfo.sk/Texty/velky-tyzden-pascha.html

 

 

Christos Voskrese! - Voistinu voskrese!

Kristus vstal z mŕtvych! – Skutočne vstal z mŕtvych!

 

V tomto veľkonočnom čase keď slávime „Sviatok nad sviatkami“ chceme vás všetkých pozdraviť a popriať vám plnej radosti a vnútorného pokoja.

Pekelné brány sú zničené, každý má šancu na spásu, na radosť, pokoj a nový začiatok.

Kristus vstal z mŕtvych! Kto sa nezriekne Boha, toho Boh neodmietne!

S modlitbou za všetkých,

Sr. Josifa Šimová OSBM

a spolusestry baziliánky

 

 

Veľký pôst

 

Východná cirkev začína Veľký pôst tento rok v pondelok 16.februára 2015. Je to čas pokánia a aj liturgický sa líši od ostatného času roka.

"Čo je pokánie? Na čo ho potrebujeme? Ako ho máme uskutočňovať?" Odpoveď nám dáva Veľký pôst. Je to skutočná škola pokánia, do ktorej má každý kresťan vstúpiť každý rok, aby prehĺbil svoju vieru, aby prehodnotil, a ak je to možné, i zmenil svoj život. Je to zázračné putovanie k samotným prameňom viery.

Vo veľkopôstnom období sa cez týždeň neslúži Božská liturgia, nakoľko Eucharistia – vďakyvzdávanie je slávnosťou. Preto sa taká liturgia slávi počas Štyridsiatnici iba v sobotu a nedeľu. Tieto dni štyridsiatnice nie sú pôstne. Máme však možnosť pri iných liturgických modlitbách prežívať a urovnávať si náš vzťah s Bohom.

Jednou krásnou modlitbou je Liturgia vopred posvätených DarovTieto dni keď sa slúži táto liturgia sú oázou Veľkého pôstu. Je to vlastne rozšírená večiereň s možnosťou prijímania. Prijímanie sa stáva vzácnosťou, ktorá nie je tak ľahko dosiahnuteľná. Uvedomujeme si pritom, že o Božie Dary treba bojovať, máme možnosť po nich túžiť a aj vrúcnejšie za ne ďakovať.

Posledná nedeľa a teda posledný deň pred Veľkým pôstom je „O vyhnaní z raja“, ľudovo však známa aj ako „Nedeľa odpustenia“. Večer tejto nedele zakončujeme vzájomným odpustením jeden druhému: "Lebo ak ľuďom odpustíte ich previnenia, aj vám odpustí váš Otec nebeský".

 

 

Chcete získať

Dar odpustkov

v Roku zasväteného života?

 

 

Zapojte sa s nami do spoločnej liturgickej modlitby

alebo zotrvajte primeranú dobu v zbožnom uvažovaní,

ktoré uzavriete modlitbou Pána Otče náš, Verím v Boha a vzývaním Presvätej Bohorodičky Bohorodice Divo (Raduj sa).

 

 

Podmienky na dosiahnutie daru odpustkov počas Roka zasväteného života

     Na základe osobitného pápežského poverenia Apoštolská penitenciária ochotne poskytuje úplné odpustky pri zachovaní obvyklých podmienok (sviatostná spoveď, sväté prijímanie a modlitba na úmysel Svätého Otca) všetkým jednotlivým členom inštitútov zasväteného života a ďalšímveriacim, ktorí sa úprimne kajajú a sú podnecovaní duchom činorodej lásky. Odpustky možno získať od Prvej adventnej nedele počas roka až do 2. februára 2016, keď sa Rok zasväteného života slávnostne uzavrie. Odpustky sa takto môžu získať aj pre duše v očistci.Dekrét hovorí o nasledovných príležitostiach, kedy ich veriaci môžu získať:

a) V Ríme, zakaždým, keď sa zúčastňujú na medzinárodných stretnutiach a oslavách stanovených v príslušnom kalendári Kongregácie pre inštitúty zasväteného života a spoločnosti apoštolského života, a po primeranú dobu zotrvajú v nábožnom sústredení, ktoré uzavrú modlitbou Otče náš, Vyznaním viery a zbožným vzývaním Panny Márie.

b) Vo všetkých miestnych cirkvách, zakaždým, keď v dňoch vyhradených diecézou zasvätenému životu a počas diecézneho slávenia Roka zasväteného života, zbožne navštívia katedrálu alebo iné posvätné miesto určené so súhlasom miestneho ordinára, alebo kláštorný kostol či kláštorné klauzúrne oratórium a verejne sa zapoja do modlitby liturgie hodín, alebo primeranú dobu zotrvajú v zbožnom uvažovaní, ktoré uzavrú Modlitbou Pána, Vyznaním viery a vzývaním Panny Márie*.

(*Otče náš, Verím, Raduj sa (alebo Zdravas))

 

TOPlist