Zdieľať

image

Nech Vám svetlo

betlehemskej hviezdy dodá

nádej, radosť, pokoj a porozumenie

v čase Vianoc i do nového roka 2019.

 

                                                        Hojnosť Božieho požehnania Vám vyprosujú

                                                              sestry baziliánky.

 


 

imageODPUST NA SVIATOK SV. MAKRÍNY

 

     Dňa 15. 7. 2018 sme v Prešovskom monastieri slávili odpustovú slávnosť prepodobnej matky Makríny. Svojou prítomnosťou a príhovorom nás obohatil vladyka Hlib Lonchyna, biskup Ukrajinskej Katolíckej Eparchie Svätej Rodiny v Londýne, ktorý strávil v Prešove celý týždeň. Odpustovej slávnosti predchádzala v sobotu veľká večiereň s lítiou. Po skončení sv. Liturgie bolo myrovanie, obchod okolo monastiera s čítaním evanjelií a spoločné agapé pre našich príbuzných, spoločníkov a veriacich, ktorí k nám prichádzajú. 

 


 

DNI KOMUNITY

     Je tradíciou, že sa raz do roka stretávame, aby sme spolu strávili pár dní v modlitbe ale aj vo voľných chvíľach pri relaxe.  Začali sme v piatok spoločnou večierňou a filmom. Sobota sa niesla v kreatívnom duchu pri tvorbe mozaiky sv. Bazila Veľkého a poobede sme mali možnosť bližšie sa prizrieť Božiemu milosrdenstvu vďaka návšteve sr. Clarety Fečovej z Kongregácie sestier Matky Božieho milosrdenstva. V nedeľu sme sa zas držali hesla: „Take a trip“ a našim cieľovým bodom bolo Poľsko. Najprv sme si obzreli kúpeľné mesto Krynicu a potom záhrady (Ogorody Biblijne a Ogrody sesnoryczne) v Muszyne. Uvidíme na ktorú svetovú stranu sa vyberieme o rok.

 

 


 

 

OD 25. 05. 2018 VSTUPUJÚ DO PLATNOSTI

ZMENY V OBLASTI OCHRANY OSOBNÝCH ÚDAJOV

Rád sestier sv. Bazila Veľkého spracúva osobné údaje podľa zásad v súlade s platnou právnou úpravou.

Princípy ochrany osobných údajov, podľa ktorých postupuje,

ako aj kontakt na zodpovednú osobu sa nachádza na https://gdpr.kbs.sk.

 


 

imageTÝŽDEŇ MODLITIEB ZA DUCHOVNÉ POVOLANIA

     V Cirkvi sa v týždni od 16. do 22. apríla 2018 modlíme za duchovné povolania. V očakávaní synody biskupov zameranej práve na tému Mladí, viera a rozlišovanie povolania, má modlitba v pastorácii povolaní obsadiť veľmi dôležité miesto,” hovorí pápež František. „Modlitba je prvou a nenahraditeľnou službou, ktorú môžeme ponúknuť v otázke povolania. Ak je povolanie vždy Božím darom, tak hlas povolania a odpoveď naň môžu zaznieť a počuť ich iba v modlitbe,“ znie zo slov pápeža Františka. Nemáme zostať iba so zloženými rukami, ale má nás to vyzvať k svedectvu a evanjelizácii či osobnému záujmu o životy mladých.

     Pápež pokračuje „Modlitbu však nemáme chápať ako lacný prostriedok, vďaka ktorému sa nemusíme zaujímať o evanjelizáciu mladých a o ich odpoveď na Pánovo volanie. Modliť sa za povolania predpokladá v prvom rade modliť sa a pracovať na vernosti svojho povolania; vytvárať priestory, v ktorých je možné počúvať Pánovo volanie; vybrať sa na cestu ohlasovania „evanjelia povolania“, aby sa podporovali a povzbudzovali povolania.“ Týždeň vrcholí Štvrtou veľkonočnou nedeľou tzv. Nedeľou Dobrého pastiera, keď sa v Katolíckej cirkvi slávi Svetový deň modlitieb za duchovné povolania, ktorý zaviedol pápež Pavol VI. v roku 1964. Subkomisia pre pastoráciu povolaní pri KBS ponúka podnety na modlitby na každý deň tohto týždňa formou zborníka. Posolstvo pápeža Františka k 55. svetovému dňu modlitieb za duchovné povolania nájdete ::TU::

 

MODLITBA PÁPEŽA FRANTIŠKA AKO PRÍPRAVA NA SYNODU O MLADÝCH

     Pane Ježišu, Tvoja Cirkev na ceste v ústrety k Synode obracia svoj pohľad na všetkých mladých ľudí sveta. Prosíme Ťa, aby s odvahou zobrali do rúk svoje životy, zamerali sa na krajšie a hlbšie veci a zachovali si vždy slobodné srdce. Daj aby mohli byť sprevádzaní múdrymi a veľkorysými sprievodcami. Pomôž im odpovedať na volanie, ktorým sa obraciaš na každého z nich, aby realizovali a naplnili svoj pravý životný projekt a dosiahli šťastie. Udržiavaj ich srdcia otvorené pre veľké sny a urob ich pozornými na dobro pre bratov. Tak ako milovaný učeník, nech aj oni stoja pod Krížom, aby mohli prijať tvoju Matku, ako dar od Teba. Nech sú svedkami tvojho Zmŕtvychvstania a vedia ťa rozoznať živého vedľa seba, ohlasujúc s radosťou, že ty si Pán. Amen.

Zdroj: zasvätenyzivot.sk


 

imagesr. NIKOLAJA OĽGA MYDLÍKOVÁ

    Sestra Nikolaja Mydlíková, krstným menom Oľga sa narodila 20. mája 1928 v Becherove okr. Bardejov ako vytúžené a jediné dieťa po desiatich rokoch manželského života. Otec Juraj  bol gréckokatolíckym kňazom. Matka Marta rod. Kapišinská pochádzala tiež z kňazskej rodiny.

    Základnú školu navštevovala v Becherove. Zmaturovala na Gréckokatolíckom ruskom gymnáziu v Prešove v roku 1946. Už na gymnáziu pocítila rehoľné povolanie, ale rozhodla sa, že najprv absolvuje štúdium medicíny na Lekárskej fakulte Karlovej univerzity v Prahe. Počas týchto rokov zakúsila aj zvláštnu Božiu ochranu ba priam zázrak, pretože na vysokých školách boli v tom čase časté previerky (skúšky z marxizmu a leninizmu). Aj pri malom náznaku, že je študent veriacim človekom mu hrozilo to, že ho ihneď vyhodia. Práve tu jej veľmi pomohla Zuzka - kamarátka ešte z gymnázia, ktorá bola neveriaca, ale natoľko ľudská a priateľská, že sa jej podarilo vybaviť aby Oľga previerku dostala a takýchto situácii bolo viac. Toto priateľstvo pretrvalo počas celého ich života. Štúdium napokon úspešne ukončila a 16. decembra 1952 bola promovaná na doktorku medicíny.

    Ako lekárka nastúpila do liečebne v Lučivnej vo Vysokých Tatrách, kde bývala aj so svojou mamou. V tomto byte ukrývali v tom čase ešte gréckokatolíckeho kňaza o. Ivana Ljavinca až do zatknutia 2. júla 1955 a práve pre tento skutok pomoci bola rozsudkom Najvyššieho súdu v Prahe 8. septembra 1956 odsúdená na dva roky odňatia slobody, na tri roky straty občianskych práv a na prepadnutie celého majetku. Svoj trest si odpykávala v Želiezovciach a v Trnovci nad Váhom.

    V knihe Príbeh môjho života spomína aj nasledujúce udalosti: Keď som nebola na výsluchu, modlila som sa. Ráno som sa snažila rozjímať takým spôsobom, že som si pripomenula nejakú stať zo Svätého Písma. Potom som sa modlila modlitby zo služby Božej, ktoré som vedela naspamäť. Modlila som sa chodiac po cele alebo kľačiac pri stene, do ktorej som nechtom vyryla malý krížik... Jedného septembrového dňa som začula ako dolu niekto zakašlal. Podľa kašľu som hneď spoznala svoju mamu. Prešiel mi mráz po chrbte. Tak som sa dozvedela, že aj ona je uväznená v tejto väznici.

    Po prepustení z väzenia sa zamestnala ako predavačka a neskôr ako zdravotná sestra. V roku 1959 sa vrátila k svojej lekárskej praxi, najprv v Dolnom Kubíne potom neskôr vo Svidníku.

    Až v roku 1968 vstúpila do Rádu sestier sv. Bazila Veľkého a tak sa začala napĺňať túžba celých tých rokov, kedy ju Pán povolával k zasvätenému životu. Prvé sľuby zložila 14. decembra 1969 a večné sľuby 14. októbra 1973. Bola jednou z horlivých aktivistiek pri obnovení Gréckokatolíckej cirkvi vo Svidníku pričom spolupracovala aj s terajším emeritným biskupom o. Eugénom Kočišom. Mala veľký podiel na spolupráci pri prvom preklade rusínskeho evanjelia. V júli 1990 bola zvolená za provinciálnu predstavenú. Túto službu vykonávala do roku 2000. Ešte predtým zanechala prácu vo svidníckej nemocnici, aby sa naplno mohla venovať svojim novým úlohám. Po nežnej revolúcii sestry dostali návrh aby založili prvú cirkevnú zdravotnícku školu, ktorú aj vďaka jej veľkej zásluhe napokon otvorili 17. septembra 1990 a ona sa stala jej prvou riaditeľkou. V modlitbách aj počas ďalších rokov denno-denne myslela na potreby našej školy a často sa informovala o jej úspechoch, radostiach ale aj starostiach. Táto škola funguje úspešne do dnešných dní pod názvom SZŠ sv. Bazila Veľkého.

    Posledné roky svojho života prežila v Prešovskom monastiery v ústraní a modlitbe. Mala veľkú lásku ku Gréckokatolíckej cirkvi, staroslovienskemu jazyku a cirkevnému spevu. Bola pre nás veľkým povzbudením a kým jej to sily dovoľovali, veľmi rada pracovala v záhrade. Aj napriek vysokému veku a slabému zraku mala vždy záujem o život v spoločenstve sestier  ale aj o dianí v Cirkvi a vo svete v čom jej veľmi pomáhalo počúvanie rádia Lumen. Vedeli sme, že vždy ak za ňou prídeme s prosbou o modlitbu na rôzne naše úmysly, bola rada, že môže takto poslúžiť a pripojila k tomu ako obetu aj kúsok svojho utrpenia. Svoj skrytý apoštolát modlitby vykonávala v tichu svojej izby horlivo do posledných chvíľ. Od leta 2016 po zhoršení zdravotného stavu ostala pripútaná na lôžko. Tento kríž staroby a choroby jej s veľkou láskou pomáhala niesť sr. Myrona, ktorá sa o ňu starala 24 hodín denne. Nakoľko sa už maty Nikolaja nemohla zúčastňovať chórovej modlitby v kaplnke bola vždy vďačná ak sa s ňou sr. Myrona alebo sr. Rafaela modlili na izbe. Jej častým povzdychnutím bolo: „Sláva Tebi Bože náš, sláva Tebi.“

    Vo svojich spomienkach tiež napísala: „V modlitbách ďakujem Bohu za všetko, čo som prežila, za to, že mi dal silu vydržať všetko prenasledovanie, väzenie, tajný apoštolát, obnovu Gréckokatolíckej cirkvi a baziliánskeho rádu. Za všetko nech je večná vďaka a sláva Pánu Bohu“.

    Počas dní Veľkého týždňa sa jej stav natoľko zhoršil, že vo Veľký štvrtok za prítomnosti sestier prijala sviatosť pomazania chorých  a veľkú milosť dostala v tom, že si ju Pán života i smrti povolal práve v deň Vzkriesenia v nedeľu Paschy, 1. apríla 2018  o 19:00 hod vo veku 89 rokov a 50. roku rehoľného života.

    Christos Voskrese iz mertvych, smertiju smert poprav i suščim vo hrobi život darovav. Prežívame svetlý týždeň a  v našich chrámoch máme otvorené cárske dvere ako symbol otvoreného neba. Veríme, že Vzkriesený Kristus maty Nikolaju, prijal do svojho kráľovstva.

 


 

CHRISTOS VOSKRESE!

 

Vzkriesenie tvoje, Kriste, Spasiteľu,

ospevujú anjeli na nebesiach.

Dovoľ i nám na zemi s čistým srdcom

oslavovať ťa a zvelebovať.

(Stichira z utierne Paschy)

 

Požehnané veľkonočné sviatky

a radosť z Pánovho zmŕtvychvstania

Vám prajú a v modlite vyprosujú

 sestry baziliánky. 

    

                                                                                                                                                                                                                                              


 

image

 

POHREB sr. MARTY - MAĎARSKO

     Naše sestry sa dňa 20. marca 2018 zúčastnili pohrebných obradov zosnulej sestry Marty Morvay na známom mariánskom pútnickom mieste v Mária Pocsi. Sestra Marta zomrela vo veku nedožitých 97 rokov. Hlavným vysluhovateľom pohrebných obradov bol preosvietenývladykaFülöpKocsis a kazateľom bol emeritný vladyka Keresztes. 

 

 

 


 

imageTRVALÉ SĽUBY

    17. 3. 2018 bol významným dňom v histórii spoločníkov sestier Baziliánok. V kláštore o. redemptoristov v Stropkove prijali prvé spoločníčky trvalé sľuby: Margaréta Obertanová, Iveta Čerevková, Tatiana Mikitová, Helena Goldírová a Helena Lisyová. Sľuby sa uskutočnili počas liturgickej modlitby VI. Času. Týchto päť žien zobralo na seba záväzok byť natrvalo,  hlavne v duchovnom prepojení, s Rádom sestier sv. Bazila Veľkého. Počas duchovnej obnovy sa k spoločníčkam prihovoril o. Jozef Jurčenko, CSsR v slove o Pánovi, ktorý povolával robotníkov do svojej vinice v rôznom čase dňa. /Mt 20, 1-16. Spoločníčky naplnené poslaním sa rozišli každá do svojho domu, s odhodlaním verne slúžiť Pánovi skrze svoju rodinu, prácu na slávu Božiu i sv. Bazilovi Veľkému.

 

           


 

INTERNOVICIÁTNE STRETNUTIE

       Konferencia vyšších predstavených ženských reholí zorganizovala už štvrté medzinárodné stretnutie noviciek s ich novicmajterkami – internovicát, ktoré sa uskutočnilo v Centre Božieho milosrdenstva v Smižanoch v dňoch 16. - 18. marca 2018.

      Toto stretnutie sa viedlo v duchu témy: „Vnútorný život z pohľadu východných otcov a súčasných autorov“. Tému novickám priblížila sestra nášho Rádu Štefánia Blichová. Vo svojej prednáške nahliadla do životov púštnych otcov a konfrontovala ich s duchovným životom v dnešnej dobe. Vzhľadom na tému  celý víkend bol nazvaný „východným“ a namiesto Vešpier sme sa modlili Akatist, typickú modlitbu byzantského obradu.


 

imageJA SOM VZKRIESENIE A ŽIVOT

     Sestra Eugénia Sakalová krsným menom Helena sa narodila 28. októbra 1929 v Potokoch, okr. Stropkov v rodine Michala a Anny rodenej Hutňanovej. Mala dvoch bratov: Michala, Andreja a dve sestry: Annu a Máriu. Ľudovú školu navštevovala 8 rokov v Potokoch a Duplíne. Po ukončení meštianky v Stropkove v roku 1946 odpovedala na hlas Božieho volania a  prihlásila sa na kandidatúru k sestrám  baziliánkam, ktoré v tom čase pôsobili v sirotinci v Stropkove. Svoj život zasvätila službe Bohu  v roku 1947 vstupom do noviciátu Rádu sestier sv. Bazila Veľkého v Prešove. Po jeho ukončení v roku 1949 zložila prvé sľuby.

Náhla zmena v jej živote prišla v roku 1950, keď komunistický režim prerušil činnosť rehoľných sestier. Spolu s ostatnými sestrami musela opustiť prešovský monastier. Najprv pracovala s mladšími sestrami v Trenčianskej nemocnici. V priebehu tohto obdobia si  doplnila zdravotnícke vzdelanie. Neskôr ich presunuli ku chorým do Kovariec, Baču a Veľkého Blhu. Ani ťažké skúšky ju neodradili od lásky ku Kristovi a svoju vernosť prejavila 31. mája 1956 zložením večných sľubov. Po zmene v politickom zriadení Československej soc. republiky a po zlegalizovaní Gréckokatolíckej cirkvi začiatkom roku 1969 sestry, ktoré pôsobili vo Veľkom Blhu sa presťahovali do Bardejova, kde pracovali v Ústave pre mentálne postihnutých chlapcov. Sestra Eugénia tam bola staničnou sestrou. Túto službu vykonávala s veľkou láskou a starostlivosťou.  U detí z Ústavu bola veľmi obľúbená.  Ešte doteraz na ňu spomínajú. Táto práca v nej zanechala hlboký zážitok nezištnej obetavej služby, ktorá naplnila jej srdce šťastím a vedomím veľkého významu darovania sa pre tých najmenších. Sr. Eugénia väčšiu časť života prežila tichou službou v Bardejove. V monastieri bola predstavenou domu. Od roku 1980 do roku 1990 bola v službe  provinciálnej predstavenej. Aj v týchto neľahkých rokoch totalitného režimu počas jej  kadencie sa snažila o formáciu tajného noviciátu.

     Maty Eugénia, ako sme ju všetky sestry volali, bola veľkým človekom s dobrým srdcom, otvorená pre každého kto za ňou prišiel. Snažila sa vždy vypočuť, ak bolo potrebné pomôcť a potešiť.   Bola obetavou, láskavou a modliacou sa sestrou. Do svojich modlitieb zahŕňala mnoho ľudí, záležitosti sveta a nikdy nezabúdala v modlitbách ani na svoju rodinu. Bola pre nás veľkým vzorom svätého života, ktorý sa prejavoval v jej pokore a poslušnosti až do jej posledných chvíľ. Všetko prijímala s láskou a na Božiu slávu. Každý z nás kráča po tejto zemi k večnému cieľu  vlastnou cestou a so svojím  krížom. Aj Maty Eugénia posledné roky  života prinášala Bohu obetu v trpezlivom znášaní staroby a choroby. Keď už bola odkázaná na pomoc sestier veľa sa modlila a vždy nás vedela obdariť dobrým slovom a žiarivým úsmevom. Bolo pre nás povzbudením, keď sme ju videli ako si číta zo svojich poznámok a predsavzatí z dávnych čias. Počas filipovky minulého roku sa s nami podelila o slová, ktoré mala napísané na jednom obrázku v modlitebnej knižke: citujem: „Keby si sa naozaj polepšila, muselo by sa to odzrkadliť v tvojich slovách i skutkoch. Menej hovor a viac mlč. Menej súď a viac znášaj. Menej žiadaj a viac dávaj.“ Kiežby sme sa aj my riadili týmito slovami, aby sme sa raz s Božou milosťou stali svätými. Posledný týždeň Maty Eugénii upadali sily, menej rozprávala a z jej očí akoby sa strácal jas. Božím riadením v nedeľu večer dostala pomazanie chorých za prítomnosti všetkých sestier prešovského monastiera. Jej pozemská púť sa ukončila v stredu ráno 14. marca 2018 o 3.30 hod. Odišla ticho a pokojne do domu nášho nebeského Otca v prítomnosti sr. Magdalény vo veku 88 rokov života a 71 rokov zasväteného života.

     Veľkú nádej máme  v slovách Jánovho evanjelia:  „Ja som vzkriesenie a život. Kto verí vo mňa, bude žiť, aj keď umrie. A nik, kto žije a verí vo mňa neumrie naveky.“ Prosme za ňu vo svojich modlitbách, aby ju Ježiš Kristus čo najskôr voviedol do radosti svojho kráľovstva, aby spolu s Nebeskou Matkou, so všetkými anjelmi a svätými ho mohla navždy oslavovať a chváliť. Drahá naša maty Eugénia, všetky  sme Vás mali veľmi rady. Prihovárajte sa  za nás. Nech Vám Milosrdný Boh všetko hojne odplatí.

Vičnaja jej pamjať i blaženyj pokoj!


 

image

 

ZAVEDIEM JU NA PÚŠŤ A PREHOVORÍM K JEJ SRDCU

     Čas jarných prázdnin sme strávili v modlitbe, mlčaní a  načúvaní Pánovi počas duchovných cvičení u otcov redemptoristov v Stropkove. Vďaka o. Metodovi Lukačikovi  CSsR sme počas týchto dní mali možnosť zakúsiť „DUŠETRASENIE“ a nanovo celé svoje srdce odovzdať Bohu. Viedol nás k tomu ako prekročiť seba samého, objaviť tvorivosť, slobodu a plnosť života v službe Bohu a blížnym. 

 


 

imagePOVÝŠENIE GRÉCKOKATOLÍCKEJ CIRKVI NA SLOVENSKU

NA METROPOLITNÚ CIRKEV SUI IURIS

     V nedeľu 4. februára slávil prešovský arcibiskup metropolita Ján Babjak SJ v Bazilike minor v Ľutine archijerejskú svätú liturgiu pri príležitosti 10. výročia povýšenia Gréckokatolíckej cirkvi na Slovensku na metropolitnú cirkev sui iuris. Slávnsotným kazateľom bol kardinál Stanisław Dziwisz. Slávnosti sa zúčastnil aj apoštolský nuncius Mons. Giacomo Guido Ottonello a mnoho ďalších arcibiskupov a biskupov zo Slovenska ale aj zahraničia.  

Táto slávnosť bola tiež spojená s púťou zasvätených osôb Prešovskej archieparchie. 

 


 

imageDARUJTE NÁM 2% Z DANE

Drahí priatelia,

     aj tento rok Vás chceme osloviť a požiadať o Vašu priazeň a pomoc, ktorú nám môžete poskytnúť. Našim cieľom je pomáhať druhým, tým, ktorí to potrebujú: mládeži, starším a chorým. Činnosť nášho združenia je zameraná na zveľaďovanie ľudských i kresťanských hodnôt. Je popretkávaná s činnosťou spoločenstva sestier baziliánok a spoločníkmi sestier baziliánok.

Pre viac informácii kliknite sem.

 


 

image

NÁRODNÉ STRETNUTIE MLÁDEŽE MLÁDEŽE P18 V PREŠOVE

(26. – 29. júla 2018)

„V živote treba riskovať,  kto neriskuje, nevyhráva!“ 

Pápež František

Ako tému pre SDM na rok 2018 vybral Svätý Otec doslova „anjelský“ hlas: „Neboj sa, Mária, našla si milosť u Boha.“ (Lk 1, 30) Téma nesie podtitul: Odvaha žiť v prítomnosti. Najbližšie Svetové dni mládeže budú v Paname, pre ktorú je voda mimoriadne kľúčová – je to krajina obmytá oceánmi, krajina známa svojím dychberúcim Panamským prieplavom, dažďovými pralesmi aj obdobím dažďov, kvôli ktorým sa SDM budú konať už v januári 2019! Predtým nás však čaká Národné stretnutie mládeže P18 v Prešove. Ak si známy vzorec vody H2O napíšeme a prečítame odzadu, dostaneme O2H resp. „o-dva-ha“. Predstavujeme vám spoločnú duchovnú prípravu na P18 aj SDM v Paname s názvom Odvážny rok, ktorá spája odvahu so symbolikou vody.

    Hlavnými postavami Odvážneho roka budú postavy z Jánovho evanjelia, ktoré niektorí biblisti nazývajú evanjeliom vody, ktorou je Kristus. Všetky postavy súvisia s vodou a odvahou – Ján Krstiteľ, panna Mária, Nikodém, Samaritánka, chromý pri rybníku Betsata, Peter, slepec pri rybníku Siloe, stotník pod krížom a Mária Magdaléna

    "Studnicou“ každej katechézy je list pre mladých, ktorý ponúka čerstvý dúšok odvahy. Autori listov sú skúsení sprievodcovia mladých ľudí dobre poznajúci ich smäd – o. biskup Marek Forgáč, biblista František Trstenský, kňazi Andrej Darmo, Patrik Balázs, Dominik Markoš a viacerí rehoľníci – františkán brat Filip Čierny, sestra Chantal Fukasová – vykupiteľka, vincentín Pavol Noga a redemptorista Miroslav Bujdoš.

    Neodmysliteľnou súčasťou katechéz budú originálne aktivity vhodné na hodiny náboženstva, na stretká, či na formáciu birmovancov. Pod tie sa podpíšu tri veľké spoločenstvá pracujúce s mládežou – saleziáni, Združenie kresťanských spoločenstiev mládeže a Projekt Godzone.

    Pokračujeme aj s pôvodnými adoráciami, ktoré rozvíjajú témy katechézy a ponúkajú možnosť prežiť ich v modlitbe. Ich autormi sú autori listov jednotlivých katechéz.

    Novinkou Odvážneho roka bude „Máriina cesta“ – seriál, ktorý pripravujeme s rožňavským otcom biskupom Stanislavom Stolárikom, v ktorom predstavíme známe aj menej známe mariánske modlitby rečou mladých – ako vznikli, prečo vznikli a v čom spočíva ich sila.

    Ku každej téme píšu talentovaní veriaci divadelníci pôvodný scenár na krátku divadelnú hru, ktorú môžete nacvičiť v škole, či vo farnosti. Hrať divadlo a postaviť sa pred publikum vyžaduje predsa riadnu dávku odvahy... :). Odvážny rok zaujal aj kresťanských výtvarníkov, ktorí stvárnia rôzne odtiene odvahy do plošných, či priestorových umeleckých diel...

    Každý mesiac vám darujeme originálnu pieseň z dielne najznámejších slovenských gospelových interpretov - Sima Martausová, Dominika Gurbaľová, Eva Hrešková, Heartbeat, Poetica Musica, F6, FireFly, Lámačské chvály a ESPÉ.

Za Radu pre mládež a univerzity KBS PaedDr. Pavol Danko

Zdroj: www.narodnestretnutiemladeze.sk 


 

image

JUBILEJNÝ ROK PREŠOVSKEJ ARCHIEPARCHIE 

    Pre Gréckokatolícku cirkev je Jubilejný rok príležitosťou ďakovať za všetky viditeľné i neviditeľné dobrodenia, ktoré jej Boh štedro udeľoval a udeľuje, ale aj príležitosťou nanovo zakúsiť Božiu lásku, aby sme boli schopní lásky a boli odvážni ohlasovať Božiu lásku tomuto svetu. Zároveň je príležitosťou znova objaviť radosť z Božej prítomnosti v našom živote a z pozvania k večnému životu i príležitosťou k serióznej reflexii nad naším životom viery, lásky a nádeje, nad našou láskou k Bohu, k Cirkvi i k blížnemu. Jubilejný rok Prešovskej archieparchie 2018 má svoje motto (leitmotív) zo svätej liturgie „Tvoje z tvojho tebe prinášame...“

    Od 1. januára do 31. decembra 2018 môžu veriaci na základe dekrétu z Apoštolskej penitenciárie v desiatich chrámoch Prešovskej archieparchie získavať za obvyklých podmienok úplné odpustky. Ide o tieto chrámy: Katedrálny chrám sv. Jána Krstiteľa v Prešove, Bazilika Zosnutia Presvätej Bohorodičky v Ľutine, Chrám Zosnutia Presvätej Bohorodičky v Humennom, Chrám sv. apoštolov Petra a Pavla v Bardejove, Chrám Nepoškvrneného počatia Presvätej Bohorodičky na hore Zvir v Litmanovej, Chrám sv. apoštolov Petra a Pavla v Poprade, Chrám bl. Vasiľa Hopka v Snine-Brehoch, Chrám bl. Vasiľa Hopka v Stropkove, Chrám Božej múdrosti vo Svidníku a Chrám Zosnutia Presvätej Bohorodičky vo Vranove nad Topľou-Čemernom.

    Na Nový rok začali v rámci jubilejného roka putovať po farnostiach súbežne v jednotlivých protoresbyterátoch Prešovskej archieparchie kópie krásnobrodskej ikony Presvätej Bohorodičky, ktorá je jednou z najstarších a najkrajších zázračných mariánskych ikon v Gréckokatolíckej cirkvi na Slovensku. 

Zdroj: grkatpo.sk


 

TOPlist