Zdieľať

Darujte nám 2% z dane

V Prešove, 17.02.2017 

Drahí priatelia,


     aj tento rok Vás chceme osloviť a požiadať o Vašu priazeň a pomoc, ktorú nám môžete poskytnúť. Našim cieľom je pomáhať druhým, tým, ktorí to potrebujú: mládeži, starším a chorým.
Činnosť nášho združenia je zameraná na zveľaďovanie ľudských i kresťanských hodnôt. Je popretkávaná s činnosťou spoločenstva sestier baziliánok a spoločníkmi sestier baziliánok.

     Radi by sme rozšírili svoju činnosť v práci s mládežou i staršími. Mladi by mali možnosť doučovania anglického jazyka počas školského roka a v lete možnosť stretnutí s rovesníkmi s možnosťou  rozvíjania svojich schopností a zručností. Starší ľudia tiež, ktorí potrebujú našu ľudskú pomoc a duchovné povzbudenie, ale neraz aj materiálnu nutnosť.

     Zatiaľ vo väčšine prípadov sú naše aktivity hradené z vlastných zdrojov. Ďakujeme všetkým, ktorí nám doteraz pomohli. Budeme radi ak Vaša finančná pomoc vo forme 2% z dane pomôže nám pomáhať tým, ktorí to viac potrebujú.

     Želáme Vám veľa úspechov v osobnom i pracovnom živote. Nech nikomu nechýba to čo najviac potrebuje.

S úctou,

Mgr.  Helena Šimová

predseda o.z.

 

www.dvepercenta.sk

 

 

TOPlist