Zdieľať

Kontaktné adresy:

Prešovský Monastier - sídlo provincie:

Rád sestier sv. Bazila Veľkého
Narcisová 1
080 01 Prešov

bazilianky.po@mail.t-com.sk
tel.: +421 51 7718054 
 
m. Daniela Štefková – provinciálna predstavená
 
Sr. Alžbeta Dacejová – predstavená domu
 
 

Bardejovský Monastier

Rád sestier sv. Bazila Veľkého
Klaštorská 18
085 01 Bardejov
tel.: +421 54 4724242   
          
Sr. Atanázia Holubová - predstavená domu
 
 
 

Svidnícky Monastier

Rád sestier sv. Bazila Veľkého
Mierová 2
089 01 Svidník
tel.: +421 54 7520414
 
 
 
 

Medzilaborecký Monastier

Rád sestier sv. Bazila Veľkého
Kukorelliho 220/15
068 01  Medzilaborce
tel.: 057/44 76 323
 
     
 
 

OSBM vo svete:

Ženské provincie:

Generalát Rádu sestier sv. Bazila Veľkého v Ríme: http://www.basiliansisters.org/

Jesus Lover of Humanity Province, Fox Chase Manor, PA, USA: http://www.stbasils.com/

Our Lady of Perpetual Province, Uniontown, PA, USA: www.sistersofstbasil.org

 

Mužské provincie:

Baziliánsky rád sv. Jozafáta na Slovensku: http://www.baziliani.net/

ЧСВВ Провінція Найсвятішого Спасителя в Україні: http://www.osbm.in.ua/ukr/ 

Zakon swietego Bazylego Wielkego: http://www.bazylianie.pl/ 

Baziliáni v Kanade, Vinnipeg: http://www.stnicholaschurch.ca/index.html

Baziliáni v Kanade, Vancouver: http://www.stmarysbc.com/

 

Linky na baziliánske školy:

Stredná zdravotnícka škola sv. Bazila Veľkého, Prešov: www.szssvbazpo.wbl.sk

Manor College, Jenkintown, PA, USA: www.manor.edu  

St. Basil Academy, Fox Chase Manor, PA, USA: www.st.basilacademy.org


 

Ďalšie užitočné linky:

Link na Vatikán:

Vatican: http://www.vatican.va

Linky na Byzansko-Rusínsku Katolícku Cirkev v USA:

Pittsburgské Arcibiskupstvo, PA: http://www.archeparchy.org

Eparchia Passaicu, NJ: http://www.eparchyofpassaic.com/

Eparchia Parmy, OH: http://www.parma.org

Eparchia Van Nuys, AZ: http://www.eparchy-of-van-nuys.org

Linky na Ukrajinsku Gréckokatolícku Cirkev:

Major Archiepiscopal Church, Ukraine: http://www.ugcc.org.ua/ukr

Archeparchy of Philadelphia, USA: http://www.ukrarcheparchy.com

Eparchy of Stamford, CT, USA: http://www.stamforddio.org

Eparchy of Chicago, IL, USA: http://www.stnicholaseparchy.org

Eparchy of Parma, OH, USA: http://www.stjosaphateparchy.org

Eparchy of Australia, New Zealand and Oceania: http://www.catholicukes.org.au

Premyslsko-Waršavska Archijeparchia, Poľsko: http://cerkiew.net/news.php

Eparchia Wroclawsko-Gdaňska, Poľsko: http://www.cerkiew.net.pl/

Iné:

Gréckokatolícke Arcibiskupstvo v Prešove: http://www.grkatpo.sk/

Mukačevská Gréckokatolícka cirkev: http://www.mgce.uz.ua/

TOPlist