Zdieľať

MONASTIER BARDEJOV

     Kedysi tu sestry pracovali v Ústave sociálnej starostlivosti pre mládež. Vykonávali ošetrovateľské a opatrovateľské práce. V súčastnosti je to miesto, kde sestry prežívajú obdobie svojej životnej jesene. V spolupráci so Saleziánmi Dona Bosca sa niektoré sestry venujú apoštolátu na rómskom sídlisku Poštárka pri Bardejove.


 

Rád sestier sv. Bazila Veľkého, Klaštorská 18, Bardejov

tel.:054 - 4724242


 

Liturgický program počas roka

 Pondelok, utorok,štvrtok, 6:00  Utiereň, 1. čas
 piatok, sobota: 7:00  Božestvenna liturgia sv. Jana Zlatousteho
  16:30  Večiereň, Ježišova modlitba
     
 Streda: 13:30  Večiereň
  16:30  Božestvenna liturgia sv. Jana Zlatousteho
     
 Nedeľa: 6:30  Utiereň
  8:00  Božestvenna liturgia sv. Jana Zlatousteho
  16:30  Večiereň

 

 

TOPlist