Zdieľať

MONASTIER MEDZILABORCE

     V Medzilaborciach pôsobili sestry v rokoch 1938 až 1950 no na príkaz komunisticekj vlády museli mesto opustiť. V roku 2006 prichádza s podnetom pre návrat sestier baziliánok protopresbyter o. Ján Blaško. Úlohou sestier je katechéza - vyučovanie náboženskej výchovy na základných školách. Okrem toho sa venujú deťom a mladým aj mimo vyučovania, pomáhajú pri organizovaní letných táborov a skautských aktivít. Okrem duchovných aktivít pre veriacich sa venujú aj šitiu kňazských rúch. 


 

Kaplnka Zvestovania presvätej Bohorodičky 

Kukorelliho 220/15, Medzilaborce

057 - 4476323


 

Pondelok:        7:00  Utiereň, Prvý čas / Ruženec

                         8:00  Sv. Liturgia

 

V stredu:        16:00  Sv. ruženec

            16:30  Sv. Liturgia

            17:30  Večiereň 


 

V čase Veľkého pôstu

Pondelok: 16.00 sv. Ruženec / Isusova modlitba

                16.30 VPD

Streda:     16.00 sv. Ruženec / Isusova modlitba

                16.50 VPD 

 

Každý mesiac, vždy po 17-tom,  máme modlitbu k bl. Petrovi Pavlovi Gojdičovi, za uzdravenie telesné i duševné

Program:

16.00 Krátke čítanie zo životopisu blahoslaveného, moleben k bl. P. P. Gojdičovi s vkladaním konkrétnych prosieb za uzdravenie

16.30  sv. Liturgia

17.30  Večiereň

 

Pred každým Liturgickým slávením je možnosť pristúpiť k sviatosti zmierenia.

V našej kaplnke vysluhuje o. Teodor Maroš Kosť, OSBM

 

Informácie:  057/4476323

 

TOPlist