Zdieľať

MONASTIER PREŠOV 

     História pôsobenia sestier v Prešove sa začala písať vroku 1922, kedy sem prišlo prvých päť sestier z Ukrajiny. Ich hlavnou úlohou bolo vedenie dievčenského internátu. Vo februári 1949 boli sestry poslané do tábora nútených prác v Novákoch. Po nežnej revolúcii v novembri 1989 nastala veľká zmena v živote rádu  a sestry založili prvú cirkevnú školu na Slovensku - Strednú zdravotnícku školu sv. Bazila Veľkého v Prešove. V roku 1991 sestry dostali možnosť odkúpiť rodinný dom na Narcisovej ulici č.1 a po dokončení stavebných prác v roku 1993 bol monastier biskupom Jánom Hirkom posvätený. Sestry tohto domu sú zamestnané v Strednej zdravotníckej škole sv. Bazila Veľkého, školskom internáte pri SZŠ sv. Bazila Veľkého a na Gréckokatolíckom arcibiskupskom úrade.

 


 

Liturgický program - PASCHA 2017

Veľký štvrtok

16:00              Večiereň s liturgiou sv. Bazila Veľkého

19:00              Utreňa strastej Hospoda našoho Isusa Christa

Veľký piatok

7:00                Cárske časy

16:00              Večiereň s uložením plaščenice do hrobu

 (Poklonu pri hrobe si môžete vykonať od tohto času až do soboty 19:00)

19:00              Nadhrobná utiereň (Jeruzalemská)

Veľká sobota

16:00              Liturgia sv. Bazila Veľkého s večierňou

19:00              Nadhrobná polnočnica

Nedeľa Paschy - Vzkriesenie Hospoda našoho Isusa Christa

6:30                Utiereň, Liturgia sv. Jána Zlatoústeho a požehnanie pokrmov

13:30              Večiereň

 

Svetlý pondelok

7:00                Utiereň

8:00                Svätá liturgia

Svetlý utorok

7:00                Utiereň

8:00                Svätá liturgia

Svetlá streda

17:30              Večiereň

18:00              Svätá liturgia


 

Program v kaplnke v letnom období

 

Utiereň

Sv. Liturgia

Večiereň

Pondelok:

6:30

7:00

18:30

Utorok:

6:30

7:00

18:30

Streda:

-

18:00

17:30

Štvrtok:

6:30

7:00

18:30

Piatok:

6:30

7:00

18:30

Sobota:

7:00

7:30

18:30

Nedeľa:

7:00

8:00

18:30

 


 

TOPlist