Zdieľať

MONASTIER PREŠOV 

     História pôsobenia sestier v Prešove sa začala písať vroku 1922, kedy sem prišlo prvých päť sestier z Ukrajiny. Ich hlavnou úlohou bolo vedenie dievčenského internátu. Vo februári 1949 boli sestry poslané do tábora nútených prác v Novákoch. Po nežnej revolúcii v novembri 1989 nastala veľká zmena v živote rádu  a sestry založili prvú cirkevnú školu na Slovensku - Strednú zdravotnícku školu sv. Bazila Veľkého v Prešove. V roku 1991 sestry dostali možnosť odkúpiť rodinný dom na Narcisovej ulici č.1 a po dokončení stavebných prác v roku 1993 bol monastier biskupom Jánom Hirkom posvätený. Sestry tohto domu sú zamestnané v Strednej zdravotníckej škole sv. Bazila Veľkého, školskom internáte pri SZŠ sv. Bazila Veľkého a na Gréckokatolíckom arcibiskupskom úrade.

 


 

Oznamujeme Vám,

že Sv. Liturgia v kaplnke Prepodobnej matky Makríny v Prešove

dňa 19. 8. 2018 NEBUDE!

Ďakujeme za pochopenie. 

Sestry baziliánky


 

PASCHA 2018

PROGRAM V KAPLNKE SESTIER BAZILIÁNOK,

NARCISOVÁ 1, PREŠOV

 

Pondelok - 17:30 - Liturgia Vopred Posvätených Darov

Utorok - 17:30 - Liturgia Vopred Posvätených Darov

Streda - 17:30 - Liturgia Vopred Posvätených Darov

 

Veľký štvrtok

16:00 - Liturgia sv. Bazila Veľkého s večierňou

19:00 - Utiereň s čítaním strastných evanjelií

 

Veľký piatok

  7:00 - Kráľovské hodinky

16:00 - Veľká večiereň s uložením plaščenice do hrobu

             (Poklonu pri hrobe si môžete vykonať od tohto času až do soboty 19:00)

19:00 - Nadhrobná (Jeruzalemská) utiereň

 

Veľká sobota

16:00 - Liturgia sv. Bazila Veľkého s večierňou

19:00 - Nadhrobnápolnočnica

 

Nedeľa Paschy - Vzkriesenie Hospoda našoho Isusa Christa

6:00 - Utiereň, sv. liturgia. Jána Zlatoústeho a požehnanie pokrmov

 

Svetlý pondelok

7:00 - Utiereň

8:00 - Svätá liturgia

 

Svetlý utorok

7:00 - Utiereň

8:00 - Svätá liturgia

 

Svetlá streda

17:30 - Večiereň

18:00 - Svätá liturgia


 

Liturgie VPD počas pôstneho obdobia

STREDA - 17:30 hod.

PIATOK - 17:30 hod.


 

Program v kaplnke v letnom období

 

Utiereň

Sv. Liturgia

Večiereň

Pondelok:

6:30

7:00

18:30

Utorok:

6:30

7:00

18:30

Streda:

-

18:00

17:30

Štvrtok:

6:30

7:00

18:30

Piatok:

6:30

7:00

18:30

Sobota:

7:00

7:30

18:30

Nedeľa:

7:00

8:00

18:30

 


 

TOPlist