Zdieľať

MONASTIER SVIDNÍK

     V období po druhej svetovej vojne bola činnosť sestier vo Svidníku zameraná na pomoc sirotám. Po násilných snahách likvidácie Gréckokatolíckej cirkvi bol sirotinec v roku 1950 zrušený a sestry museli opustiť svoje pôsobisko. V roku 1964 sa sem vrátili sr. Nikolaja Mydlíková, ktorá pracovala ako primárka na internom oddelení a sr. Volodimíra Dutková pracovala ako učiteľka hry na klavír v Ľudovej škole umenia, kde sa potom stala riaditeľkou. Po rokoch života v tajnosti, následnom oficiálnom povolení činnosti sestier a posvätení monstiera v roku 1990 bol svidnícky monastier jediným domom provincie a taktiež sa stal noviciátnym domom. V súčastnosti sa sestry venujú práci v nemocnici, apoštolátu s deťmi, mládežou a dospelými a rôznym dúchovným aktivitám s veriacimi. Tradične organizujú letný tábor Makrínka pre deti. Sestra Monika sa venuje písaniu ikon.


 

Kaplnka Pokrova presvätej Bohorodičky

Mierova 84/2, Svidník

054 - 7520414


 

                                                   

Liturgický program počas roka

 

V pondelok:       15:45     večiereň

                        16:30     sv. Liturgia     

V utorok:           05:10     utiereň                               

                        06:00     sv. Liturgia       

Vo štvrtok:         05:10     utiereň

                        06:00     sv. Liturgia

Informácie: 054/7520414

 


 

TOPlist